Już w najbliższą sobotę startuje Letni Obóz Kendo.

 

(ENGLISH VERSION BELOW!!!) Polski Związek Kendo ma przyjemność zaprosić na kolejną edycję Letniego Obozu Kendo, tym razem pod hasłem "Powrót do Korzeni" z okazji powrotu do miejsca gdzie obozy odbywały się w latach wcześniejszych czyli Morąg :) 

OBÓZ SKIEROWANY JEST DO KENDOKÓW NA KAŻDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA.

Wszystkie szczegóły podane poniżej, lista Sensei/Instruktorów zostanie podana wkrótce (podobnie jak formularz zgłoszeniowy). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

Mariusz Wial - mariusz.wial@gmail.com, tel. 600-220-924
Krzysztof Bosak - krzysztof.bosak@kendo-warszawa.pl, tel. 661-295-102
(DW/CC proszę załączyć oba adresy)

TERMIN: 
Start: 12.08.2017 - Sobota – przyjazd od 14:00 (obiad) 
Koniec: 19.08.2017 – Sobota – wyjazd przed 14:00 (śniadanie + keiko pożegnalne)
8 dni (7 noclegów)

MIEJSCE:
Morąg, ul. Szkolna 

KOSZT: 
Dla uczestników 600,00 PLN za pełny pobyt lub wybrane dni 120 PLN/dzień
Ilość osób: Maksymalnie 60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

OPŁATY:
- PRZELEWEM (W tytule proszę wpisać IMIE i NAZWISKO uczestnika z dopiskiem "Obóz Letni Seniorów Morąg 2017") na konto Polskiego Związku Kendo, bank Millennium S.A. Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 60 
konto nr 59 1160 2202 0000 0000 31821465 
- Zadatek 300 PLN do dnia 15.07.2017
- Zgłoszenie zostanie przyjęte po wpłaceniu zadatku
- Pozostała kwota do dnia 08.08.2017


WARUNKI UCZESTNICTWA: 
16 lat, badania sportowe, bogu, shinai, kendo-gi & hakama, bokken,

-----ENGLISH VERSION--------
Polish Kendo Federation is pleased to invite you to the next edition of Kendo Summer Camp, this time under the slogan "Back to the origins" on the occasion of returning to the place where the camps took place in previous years, ie Morąg :)
THE CAMP IS DIRECTED TO KENDOKA AT EVERY STAGE OF SKILLS.
All details are given below, the Sensei / Instructor list will be announced soon (as well as the application form). If you have any questions or concerns, please contact:
Mariusz Wial - mariusz.wial@gmail.com, tel. 600-220-924
Krzysztof Bosak - Krzysztof.bosak@kendo-warszawa.pl, tel. 661-295-102
(DW / CC please attach both addresses)
TERM:
Start: 12.08.2017 - Saturday - arrival from 2 p.m. (lunch)
End: 19.08.2017 - Saturday - departure before 2 p.m. (breakfast + keiko farewell)
8 days (7 nights)
PLACE:
Morąg, ul. Szkolna
EXPENSE:
For participants 600,00 PLN for a full stay or selected days 120 PLN / day
Number of persons: Max. 60 people (decides order of applications)
CHARGES:
- TRANSFER (In the title, please enter the NAME and SURNAME of the participant with the note "Summer Kendo Camp Morag 2017") to the account of the Polish Kendo Federation, Millennium Bank S.A. Branch in Lodz, ul. Piotrkowska 60
Account No. 59 1160 2202 0000 0000 31821465
- First payment 300 PLN till 15.07.2017
- The application will be accepted upon payment of the deposit
- Remaining amount until 08.08.2017
CONDITIONS FOR PARTICIPATION:
16 years old, bogu, shinai, kendo-gi & hakama, bokken,

Zapisz się do naszego newslettera. Co miesiąc najświeższe informacje ze świata kendo